De Paashaas

Wie is de Paashaas?

“De Paashaas” is het eerste wat de meeste kinderen en volwassenen in Nederland roepen als je hen vraagt naar het Paasfeest. Wanneer je informeertnaar de geschiedenis van Pasen, danweten de meestemensendatPaseneenfeest is met eenChristelijkegrondslagengepaardgaat met vrijedagenèndatereenhaasbijbetrokken is. Maar het tegenstrijdige is datbijnaniemandpreciesweetwaar die haasvandaankomten wat de samenhang is met Pasen. Wie is ditmysterieuzeenalomgeliefdewezen?

Pasen is een van oorsprongChristelijkfeestwaarbij de wederopstanding van JezusChristuswordtgevierd. Volgens de Bijbel is Jezus opgestaan uit de dood en heeft hij zijn zonden overwonnen. In de Bijbel komt echter nergens een haas voor. Hoe komt het dantochdatereenhaasbetrokkenraaktebijPasen?

De Paashaas is ouderdan de Bijbel

Volgens onderzoekers komt het verhaal van de Paashaas uit het historische Duitsland al ver voordat de Bijbel er was. De mythe van godin Ostara, afkomstig van het oude Germaanse volk de Teutonen vertelt het verhaal van een klein meisje dat een gewond vogeltje vond en tot de godin Ostara bad. De Godin die het gewonde vogeltje zag, veranderde het in een haas en ze beloofde het meisje dat de haas ieder jaar een keer terug zou komen en gekleurde eieren zou leggen. Omdat deze mythe al zo oud is was er lang sprake van slechts mondelinge overlevering, het verhaal werd van generatie op generatie doorverteld waardoor er verschillende versies ontstonden. In sommige komt geen klein meisje voor en verandert Ostara een vogeltje dat dreigt te bezwijken door de kou in een haas. De Paashaaskwamvervolgensbij het ChristelijkePasenterecht door zendelingenen zo werdenheidenserituelengemengd met Christelijke. De oorspronkelijkemytheverteldslechtsdat de haas in het voorjaarkomt, maar door de jarenheen is het verhaalaanPasengekoppeld.

Tradities met Pasen

Rond 1680 werd het eerste verhaal van een paashaas die eieren legt en ze verstopt in de tuin gepubliceerd. Dit verhaal vormde de basis voor allerlei tradities die met de komst van de Paashaas samenhangen, Duitse kinderen leggen bijvoorbeeld mutsen of hoedjes in de tuin die de Paashaas vult met eieren en in Nederland worden eitjes verstopt in de tuin of op het balkon. Duitse immigranten namen het verhaal mee naar de Verenigde Staten en zo verspreiden deze tradities zich over de wereld. Kortom, de geschiedenis van de Paashaas is eeuwenoudenzoalsiederjaar is het duidelijkdatiedereendol op hem is! Welkom bij konijnenopvangdronten.nl, waar we je nietalleenvertellenwie de paashaas is, maar ookalles wat je moetweten over konijnen!